Dịch vụ

TIÊU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày Đăng : 25/12/2017 - 7:37 PM

Bộ đàm                          :  1 cái/1 vị trí cho mục tiêu có 2 vị trí trở lên

Gậy điện                        :  1 cái/1 vị trí cho các vị trí bảo vệ ngân hàng

Gậy sắt                           :  1 cái/ 1 vị trí cho các vị trí

Máy rà kim loại              :  1 cái/ 1 vị trí cho các vị trí xét người

Máy tuần tra                  :  Theo phương án bảo vệ cụ thể

Camera                          :  Theo phương án bảo vệ cụ thể

Laptop                           :  Vị trí chỉ huy trưởng mục tiêu

Súng                              :  Theo phương án bảo vệ cụ thể

 Các tin khác

Hotline
0971.34.35.36 - 028.3620.9004
0907.155.675